Wednesday, 24 September 2008

Pidta Mantra

Pi Yo Tay Wa Ma
Nok Sa NamPi Yo Prom Ma Na
Mu Tar MoPi Yo Na Kar Su Pang Na Rang
Pi In Tar Read Yang Na Ma Mi Hung
Hit Chi Tang Pi Yang Mak Mak (3 times)

No comments:

 
eckhart tolle