Friday, 26 October 2007

Name of 28 buddhas of the History

The 28 Buddhas are: 1. TanHangKorn Buddha

 2. MeDhangKorn Buddha

 3. SaRaNangKorn Buddha

 4. DheePangKorn Buddha

 5. GonDhanYo Buddha

 6. MangKalo Buddha

 7. SuMaNo Buddha

 8. ReWaTo Buddha

 9. SoPheeTo Buddha

 10. AnoMaDhassi Buddha

 11. PaTumMo Buddha

 12. NaRaDho Buddha

 13. PaTuMutTaRo Buddha

 14. SuMeDho Buddha

 15. SuChaTo Buddha

 16. PiYaDhassi Buddha

 17. AtDhaDhasSi Buddha

 18. DhammaDhassi Buddha

 19. SitDhatDho Buddha

 20. Tisso Buddha

 21. Pusso Buddha

 22. WiPassi Buddha

 23. SiKhi Buddha

 24. WesSaPhu Buddha

 25. GoNaKaMaNo Buddha

 26. GaKuSanDho Buddha

 27. GasSaPo Buddha

 28. SakKaya KoTaMa Buddha or Phra Sri Sakkaya Muni, Kotama, Buddha. Saranamkara


No comments:

 
eckhart tolle